Aktuelle Tanzkurse

A Kurse

Montag 11.02.2019  19.00 - 20.00 Uhr 95 (89).- Euro Anzahl: 8x
Mittwoch 13.02.2019  20.15 - 21.15 Uhr 95 (89).- Euro Anzahl: 8x
Freitag 15.02.2019  20.15 - 21.15 Uhr 95 (89).- Euro Anzahl: 8x
Sonntag 17.02.2019  19.15 - 20.15 Uhr 95 (89).- Euro Anzahl: 8x

 

Man muss das Leben Tanzen !ADTV Logo