Aktuelle Tanzkurse

A Kurse

Montag 11.06.2018  19.00 - 20.00 Uhr 95 (89).- Euro Anzahl: 8x
Mittwoch 13.06.2018  19.15 - 20.15 Uhr 95 (89).- Euro Anzahl: 8x
Donnerstag 14.06.2018  18.00 - 19.00 Uhr 95 (89).- Euro Anzahl: 8x
Freitag 15.06.2018  19.15 - 20.15 Uhr 95 (89).- Euro Anzahl: 8x
Sonntag 17.06.2018  18.15 - 19.15 Uhr 95 (89).- Euro Anzahl: 8x

 

Man muss das Leben Tanzen !ADTV Logo