Aktuelle Tanzkurse

A Kurse

Montag 09.09.2019  21.00 - 22.00 Uhr 95 (89).- Euro Anzahl: 8x
Mittwoch 11.09.2019  20.00 - 21.00 Uhr 95 (89).- Euro Anzahl: 8x
Freitag 13.09.2019  20.15 - 21.15 Uhr 95 (89).- Euro Anzahl: 8x
Sonntag 15.09.2019  20.15 - 21.15 Uhr 95 (89).- Euro Anzahl: 8x

 

Man muss das Leben Tanzen !ADTV Logo